foto durektor2014

Дорогі друзі, колеги, випускники коледжу, нинішні та майбутні студенти!

 Ви переглядаєте веб-сайт одного з провідних навчальних закладів України I рівня акредитації з підготовки молодших спеціалістів будівельної галузі, бухгалтерського обліку, фінансів та кредиту, програмування, організації виробництва – Відокремлений структурний підрозділ «Тальнівський будівельно-економічний коледж Уманського національного університету садівництва»


Ви тут: ГоловнаСторінки викладачівЗАБОЛОТНІЙ ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

 Шановні викладачі!

Для створення власної сторінки Вам необхідно подати наступний матеріал: коротку автобіографію, стаж роботи, предмети що викладаєте, відомості про педагогічні досягнення, напрямок наукових інтересів, тощо.

З метою он-лайн доступу студентів коледжу до навчально-методичного забезпечення, Вам необхідно підготувати і подати в електронному вигляді навчально-методичний матеріал, що використовується під час занять. Матеріал повинен бути згрупований по предметах або курсах навчання.

Інформацію надсилайте адміністратору сайта або в аудиторію 105.

ЗАБОЛОТНІЙ ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Zabolotnuy 

Викладач, магістр. Педагогічний стаж – 2 роки.

Закінчив Черкаський державний технологічний університет, 2013 р., магістр програмного забезпечення.

Викладач дисциплін: «Офісне програмне забезпечення», «Операційні системи», «Інструментальні програмні засоби», «Людино – машинний інтерфейс».

separator

Навчально-методичні матеріали для завантаження


separator

Рекомендована література

 «Офісне програмне забезпечення»

1. Редько М. М. «Інформатика та комп’ютерна техніка» Нова книга 2007

2. Спірідонов О. В. «Microsoft Office для пользователя» Світанок 2008

3. Н. В. Морзе, В. П. Вембер «Інформатика» УВЦ Школяр 2010

4. Краинский И. . Office . Популярный самоучитель

 

«Операційні системи»

Таненбаум Э. Современные операционные системы. 3-е изд.– СПб.:Питер, 2010. – 1120 с.

Карп Д. Хитрости Windows 7 для профессионалов. – СПб.: Питер, 2011. – 512 с.

Стахнов А. А. Linux: 4-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 752 с.

 

«Інструментальні програмні засоби»

Хорстманн К.С., Корнелл Г. - Java 2. Том 2. Тонкости программирования

 Брюс Эккель - Философия Java

Дирк Льюис, Петер Мюллюр - Java 7

Шилдт Г. - Java 8. Полное руководство – 2015

 

«Людино – машинний інтерфейс»

Брауде Э. Технология разработки программного обеспечения. – СПб.: Питер, 2004. – 655 с. 

Вигерс К. Разработка требований к программному обеспечению /Пер. с англ. 

Ганеев Р. Проектирование интерфейса пользователя средствами Win32 API. 2-е издание.  – СПб.: Издательство "Горячая Линия – Телеком", 2006. – 358 с.

Гультяев А.К., Мишин В.А. Проектирование и дизайн пользовательского интерфейса. – СПб.: КОРОНА-Принт, 2007.

 

by joomlana.net