01-ua

foto durektor2014

Дорогі друзі, колеги, випускники коледжу, нинішні та майбутні студенти!

    Ви переглядаєте веб-сайт одного з провідних навчальних закладів України I рівня акредитації з підготовки молодших спеціалістів будівельної галузі, бухгалтерського обліку, фінансів та кредиту, програмування, організації виробництва – Відокремлений структурний підрозділ «Тальнівський будівельно-економічний коледж Уманського національного університету садівництва»

 

13Викладач математичних дисциплін, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. Стаж педагогічної діяльності 24 роки. Працює у навчальному закладі викладачем математичних дисциплін із 1996 року.

Освіта: вища, закінчила з відзнакою Черкаський державний педагогічний інститут імені 300–річчя возз’єднання України з Росією у 1994році ,спеціальність «Математика , фізика», спеціалізація : учитель математики і фізики.

Підвищення кваліфікації   протягом   останніх   5 років 09 .02 2015р.- 10 .03. 2015р. – курси підвищення кваліфікації в інституті післядипломної освіти та дорадництва Уманського національного університету садівництва. Свідоцтво 12 СПК № 490280 від 10.03.2015 р.

Дата та результати проведення попередньої атестації: Витяг з протоколу № 1 засідання атестаційної комісії Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.04.2011 року: «відповідає раніше присвоєній кваліфікації «спеціаліст вищої категорії». У 2006 році присвоєно звання «викладач-методист».

Переможець районного та призер обласного етапів конкурсів «Учитель року -2004», «Учитель року – 2010». Є керівником науково-дослідницьких робіт учнів Малої академії наук з математики, членом конкурсної комісії з математики Малої академії наук Черкаської області.

- почесною грамотою Головного управління освіти і науки Черкаської ОДА - 2007р., 2010 р., 2011р.;

- дипломом Головного управління освіти і науки Черкаської ОДА - 2004р., 2010р. ;

- почесною грамотою голови обласної ради – 2007 р.:

- подякою Головного управління освіти і науки Черкаської ОДА – 2008 р., 2012 р.;

- подяка навчально-методичного центру аграрної освіти – 2008 р.;

- грамотами Тальнівського районного відділу освіти - 2002р., 2003р., 2004р., 2007р., 2009р., 2012р.;

- грамотами районної державної адміністрації Тальнівської районної ради - 2012 р., 2014 р.;

- дипломами Тальнівського відділу освіти – 2008р., 2011 р., 2014 р.;

- подяками адміністрації коледжу – 2010 р., 2011 р., 2012 р., 2015 р.

“Педагогічні умови подолання труднощів на етапі формалізації текстових задач” (1997) – Вісник Черкаського університету;

“Навчання учнів опрацьовувати друковані тексти як фактор активізації науково-дослідницької роботи з математики” (2000) - Матеріали науково-методичної конференції в м. Суми;

“Використання текстів з проблемним викладом матеріалу у навчанні математики” (2000) - Матеріали міжнародної науково-методичної конференції в м. Донецьк;

“До питання про особливості друкованих текстів у курсі математики коледжів” (2000) - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції в м. Черкаси;      

“Вплив контексту на формалізацію умови текстової задачі” (2000) – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції в м. Дрогобич;

“Гіпертекстова структура навчальних текстів з математики” (2001) – Збірник наукових праць Криворізького державного педагогічного університету;

“ Основне – пошук ” ( лютий 2002) – районна газета ”Колос”;

“ Пошук нового ” (листопад 2004) – науково-методичний журнал ”Математика в школах України”;

“Формування семіотичних умінь учнів при вивченні курсу математики старшої школи” (2005) – Матеріли Всеукраїнської науково-методичної конференції                                                            Метод проектів як ефективна технологія навчання математики. // Математична газета . Січень 2010 р. С. 1-4.

Робочий зошит для виконання лабораторно-практичних занять з предмета “Числові методи” в 2-х частинах для стаціонарної та заочної форми навчання студентів фаху 5.080405 “Програмування для ЕОТ та АС”.

Робочий зошит з предмета “ Теорія ймовірностей” для стаціонарної та заочної форми навчання студентів фаху 5.080405 “Програмування для ЕОТ та АС”.

Робочий зошит з теми “Диференціальні рівняння ”для стаціонарної та заочної форми навчання студентів фаху 5.080405 “Програмування для ЕОТ та АС”.

“Моделювання економічних і виробничих процесів” Програма, основні положення курсу, методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочного відділення фаху 5.080405 “Програмування для ЕОТ та АС”.

Робочий зошит з предмета “Математичне програмування” для стаціонарної та заочної форми навчання студентів фаху 5.080405 “Програмування для ЕОТ та АС”.

Робоча програма з предмета “Математичне програмування” для стаціонарної та заочної форми навчання студентів фаху 5.080405 “Програмування для ЕОТ та АС”.

Робоча програма з предмета “Числові методи” для стаціонарної та заочної форми навчання студентів фаху 5.080405 “Програмування для ЕОТ та АС”.

Курс лекцій з предмета “Математичне програмування ” для стаціонарної та заочної форми навчання студентів фаху 5.080405 “Програмування для ЕОТ та АС”.

Курс лекцій з предмета “Числові методи” для стаціонарної та заочної форми навчання студентів фаху 5.080405 “Програмування для ЕОТ та АС”.

Методичний посібник “Розв’язування методичних задач методом математичного моделювання”

Посібник з математики для абітурієнтів.

Розробки виховної години “Живи, Земле! ”.

Розробки виховної години “Вплив куріння на організм людини”.

Розробки виховної години “Вклонися матері низенько”.

Розробки виховної години “Кобзар старенький розкриваю”.

Розробка математичного вечора “ Перший мільйон”.

Розробка вечора “Математичний Брейн – ринг”.

Розробка вечора “Математичний КВК”.

Розробка вечора “Жінки-математики”.

Розробка вечора “О, математик! ”.

separator

 

Навчально-методичні матеріали для завантаження