foto durektor2014

Дорогі друзі, колеги, випускники коледжу, нинішні та майбутні студенти!

 Ви переглядаєте веб-сайт одного з провідних навчальних закладів України I рівня акредитації з підготовки молодших спеціалістів будівельної галузі, бухгалтерського обліку, фінансів та кредиту, програмування, організації виробництва – Відокремлений структурний підрозділ «Тальнівський будівельно-економічний коледж Уманського національного університету садівництва»


Ви тут: ГоловнаСторінки викладачівДАЦЕНКО ОЛЕГ ІВАНОВИЧ

 Шановні викладачі!

Для створення власної сторінки Вам необхідно подати наступний матеріал: коротку автобіографію, стаж роботи, предмети що викладаєте, відомості про педагогічні досягнення, напрямок наукових інтересів, тощо.

З метою он-лайн доступу студентів коледжу до навчально-методичного забезпечення, Вам необхідно підготувати і подати в електронному вигляді навчально-методичний матеріал, що використовується під час занять. Матеріал повинен бути згрупований по предметах або курсах навчання.

Інформацію надавайте в аудиторію 105.

ДАЦЕНКО ОЛЕГ ІВАНОВИЧ

 

30

Викладач, вища кате­горія, зав. кабінетом. Педагогічний стаж – 33 роки. Закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут, інженер-будівельник. Педагогічна освіта: Педагогічний факультет української с/г академії, 1991р., інженер-педагог.

Атестувався в 2016 році, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Проходив стажування в 2013 році

Працював муляром 3 розряду, майстром-будівельником, інженером у тресті "Черкассільбуд", інженером науково-дослідної станції "Мінсільбуд".

Нагороджений трудовою відзнакою "Знак Пошани".

Викладач дисциплін: «Вступ до спеціальності», «Основи дизайну (вступ до спеціальності)», «Реконструкція будівель і споруд».

 

separator

Рекомендована література:

 Дисципліна: Будівельні конструкції:

1. Ж.К. Карвацька, Д.В. Карвацький «Будівельні конструкції», 2008.

2. П.Г. Буга «Громадські, промислові й с/г будівлі», 1985.

3. І.А. Шерешевський «Конструювання громадських будівель», 1981.

4. І.А. Шерешевський «Конструювання промислових будівель й споруд», 1979.

5. Е.Г. Кутухтін, В.А. Коробков «Конструкції промислових й с/г виробничих будівель і споруд», 1982.

6. В.А. Неелов «Промислові і с/г будівлі», 1980.

7. ДБН Б.1.1-15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту,   Київ 2012.

8. ДБН 360-92** Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень,   Київ 2002.

separator

Навчально-методичні матеріали для завантаження


by joomlana.net