01-ua

foto durektor2014

Дорогі друзі, колеги, випускники коледжу, нинішні та майбутні студенти!

    Ви переглядаєте веб-сайт одного з провідних навчальних закладів України I рівня акредитації з підготовки молодших спеціалістів будівельної галузі, бухгалтерського обліку, фінансів та кредиту, програмування, організації виробництва – Відокремлений структурний підрозділ «Тальнівський будівельно-економічний коледж Уманського національного університету садівництва»

herb 2011 Відокремлений структурний підрозділ
Тальнівський будівельно-економічний коледж
Уманського національного університету садівництва


Тальнівський будівельно–економічний коледж заснований у 1967 році як будівельний технікум Постановою Ради Міністрів Української РСР № 649-р від 22.06.1967 р., на базі сільськогосподарського технікуму, який свою діяльність розпочав ще із далекого 1927 року.
Технікум здійснював підготовку фахівців-будівельників для роботи в системі Міністерства сільського будівництва, а з 1981 року розпочав підготовку фахівців економічного спрямування.
Одним з перших в системі аграрної освіти Тальнівський технікум у 1991 році пройшов атестацію і отримав статус коледжу.

На даний час Тальнівський будівельно-економічний коледж готує фахівців за такими спеціальностями:

  •  5.06010101 "Будівництво та експлуатація будівель і споруд" з ліцензова-ним обсягом на денному відділенні 50 осіб та 50 осіб на заочному відділенні.
  •  5.06010115 "Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн" з ліцензованим обсягом на денному відділенні 30 осіб.
  •  5.03050901 "Бухгалтерський облік" з ліцензованим обсягом на денному відділенні 50 осіб та 35 осіб на заочному відділенні.
  •  5.03050801 "Фінанси і кредит" з ліцензованим обсягом на денному відді-ленні 50 осіб та 50 осіб на заочному відділенні.
  •  5.05010301 "Розробка програмного забезпечення" з ліцензованим обсягом на денному відділенні 30 осіб.
  •  5.03060101 «Організація виробництва» з ліцензованим обсягом на денному відділенні 30 осіб.


До складу коледжу входять два відділення:

Будівельному відділенню, яке було створено в 1967 році, виповнюється 42 роки. Підготовка фахівців здійснюється на базі 9-ти і 11-ти класів за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.
З часу існування будівельного відділення дипломи техніків-будівельників отримали понад 6 тисяч молодих спеціалістів, що працюють на технічних, інженерних та керівних посадах організацій як в області, так і за її межами.
Випускники фаху 5.06010101 „Будівництво та експлуатація будівель і споруд” мають змогу продовжити своє навчання і здобути вищу освіту за фахом. У коледжу налагоджені зв’язки з Львівським державним аграрним університетом та Кіровоградським Національним технічним університетом, де випускники коледжу мають змогу за скороченим терміном і за заочною формою навчання здійснюється підготовка інженерів-будівельників за спеціальністю „Промислове та цивільне будівництво”. Багато випускників коледжу продовжують навчання в інших вищих навчальних закладах.
Важливим є те, що де б не знаходились випускники коледжу, де б не навчались або працювали – вони завжди пам‘ятають своїх наставників, колег, які дали їм путівку в життя, навчили працювати на благо незалежної України і примножувати її здобутки.

Економічне відділення в Тальнівському будівельно-економічному коледжі було створено в 1981 році. З цього року здійснюється підготовка фахівців на базі 9-ти класів за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст із спеціальності 5.03050901 „Бухгалтерський облік”, з 2003 року – із спеціальності 5.03050801 „Фінанси і кредит”, а з 2012 року – також із спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва».
З часу існування на відділенні підготовлено понад 3 тисячі молодих спеціалістів, які працюють за фахом в державних установах і організаціях та підприємствах різни форм власності.
Студенти, які навчаються за фахами 5.03050901 "Бухгалтерський облік", 5.03050801 "Фінанси і кредит" і 5.03060101 «Організація виробництва» вивчають дисципліни гуманітарного циклу (основи філософських знань, культурологію, правознавство, українську та іноземні мови за професійним спрямуванням), циклу природничо-наукової та економічної підготовки (політекономія, вища математика, статистика, економіка, фінанси, маркетинг, менеджмент тощо) та дисципліни циклу професійної підготовки – бухгалтерський облік, контроль і ревізія, інформаційні системи і технології в обліку, облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності, податкова система. Окрім того, студенти-фінансисти вивчають бюджетну систему, страхування, банківські операції, казначейську справу. Значна кількість часу навчальним планом виділяється на проходження студентами навчальних практик із спеціальності, а також переддипломної практики на виробництві.
Державну атестацію фахівців здійснює державна кваліфікаційна комісія навчального закладу, до складу якої входять провідні, досвідчені викладачі коледжу та спеціалісти підприємств.

Відділення програмування є наймолодшим у коледжі. Воно створене в 1999 році. Та за цей час встигло себе зарекомендувати як досить відповідальний підрозділ коледжу з підготовки програмістів. Підготовка на відділенні здійснюється на базі 9-ти класів. За час роботи на відділенні підготовлено і випущено близько 600 осіб, що працюють за обраним фахом в районі і області.
З кожним роком все більшає кількість обчислювальної техніки. З‘являються нові сфери застосування комп‘ютерної техніки. Вже завтра користувачами персональних комп‘ютерів стане більшість населення земної кулі. Здавалося б, перспектива зрозуміла: потрібно все більше спеціалістів, здатних створювати програми для опису задач і системи баз даних різноманітних предметних областей (економіка, будівництво, поліграфія, медицина тощо).
Випускники фаху 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення" мають змогу продовжити своє навчання і здобути вищу освіту за фахом. Багато випускників коледжу продовжує своє навчання в інших вищих навчальних закладах. Так, випускники коледжу мають можливість продовжувати навчатись у Черкаському державному технологічному університеті, де за скороченим терміном на денній та заочній формах навчання здійснюється підготовка інженерів-програмістів за спеціальністю „Розробка програмного забезпечення”.
Випускники відділення програмування Тальнівського коледжу працюють на технічних, інженерних та керівних посадах організацій різних форм власності, у фінансових установах та державних організаціях.

В коледжі створені всі необхідні умови для навчання та всебічного розвитку особистості. Студенти коледжу при потребі забезпечуються гуртожитком, який розміщується на території коледжу. Харчуються у їдальні коледжу та кафе гуртожитку, де, до речі, можуть святкувати дні народження та інші урочисті події. Коледж має власну бібліотеку та читальний зал.
До послуг студентів 2 навчальні корпуси, де розміщені 25 навчальних кабінетів, 4 лабораторії, 4 комп’ютерних класи, навчальна бухгалтерія, навчальні майстерні, бібліотека, читальний зал.
Активне спортивне життя студентів проходить в спортзалі коледжу та спортивному комплексі, що розміщений неподалік від коледжу, в зоні дендропарку. Систематично працюють спортивні секції футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, легкої атлетики.
Наявна матеріально-технічна база, висококваліфікований педагогічний персонал коледжу дозволяють готувати кваліфікованих спеціалістів для різних галузей народного господарства України.
Випускники коледжу працюють в різних куточках нашої країни на технічних, інженерних ті керівних посадах в будівництві, посадах головних бухгалтерів, керівників державних і комерційних структур, фінансистами та провідними спеціалістами фінансових і банківських установ, операторами та програмістами в установах з програмним забезпеченням, де широко використовується сучасна обчислювальна техніка.