01-ua

В и с н о в к и
експертної комісії Міністерства освіти і науки України
щодо первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм

у Відокремленому структурному підрозділі
Тальнівський будівельно-економічний коледж Уманського національного університету садівництва.