01-ua

 

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03050801 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» у Відокремленому структурному підрозділі Тальнівський будівельно-економічний коледж Уманського національного університету садівництва

переглянути