01-ua

 

30 березня 2017 року  в    101 ауд. після третьої пари, відбудеться семінар педагогічної майстерності викладачів коледжу за присутності усіх педагогічних працівників.  

ТЕМА СЕМІНАРУ: «Педагогічний досвід та високоморальні загальнолюдські якості особистості – запорука успіху викладача в процесі професійної діяльності »

1. Про впровадження в роботу навчального закладу кредитно – модульної технології організації навчального процесу.

Готує та доповідає:   Копійченко Н.О., методист.

2. Досвід проведення семінарського заняття із соціально – гуманітарних дисциплін.

Готує та доповідає :   Міняйло О.О., голова ЦК соціальної та гуманітарної підготовки.

3. Про роль та значення ораторського мистецтва в професії викладача.

Готує та доповідає: Коломинська Т.Б. , викладач української мови та літератури.                     

4. Педагогічна етика викладача – основа успіху в роботі усього педагогічного колективу навчального закладу.

Готує та доповідає: Поліщук Н. П. викладач, заступник голова ЦК соціальної та гуманітарної підготовки.


Методист   Н.О.Копійченко