01-ua

Витяг

з протоколу №3 засідання атестаційної комісії

ВСП Тальнівський будівельно – економічний коледж Уманського НУС

від 24 березня 2016 року.

1.Слухали: про атестацію педагогічних працівників ВСП Тальнівський будівельно – економічний коледж Уманського НУС:

           Левченко Алли Василівни, викладача, заступника директора з навчальної роботи.

Вирішили: 1.Відповідає займаній посаді викладача.

         За результатами атестації порушити клопотання перед атестаційною комісією управлінні освіти і науки Черкаської облдержадміністрації про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та про відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «викладач - методист».

                    2.Відповідає займаній посаді заступника директора з навчальної роботи.

                      За результатами атестації порушити клопотання перед атестаційною комісією

           управлінні освіти і науки Черкаської облдержадміністрації про підтвердження

           такого рішення.

2.Слухали: про атестацію педагогічних працівників ВСП Тальнівський будівельно – економічний коледж Уманського НУС:

             Завірюхи Валентина Петровича, викладача спеціальних дисциплін.

Вирішили: Відповідає займаній посаді викладача спеціальних дисциплін.

         За результатами атестації порушити клопотання перед атестаційною комісією управлінні освіти і науки Черкаської облдержадміністрації про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та про присвоєння педагогічного звання «викладач-методист».

 

3.Слухали: про атестацію педагогічних працівників ВСП Тальнівський будівельно – економічний коледж Уманського НУС:

             Черепенка Сергія Петровича, викладача фізичного виховання, керівника    

             фізичного виховання.

Вирішили: 1.Відповідає займаній посаді викладача фізичного виховання.

         За результатами атестації порушити клопотання перед атестаційною комісією управлінні освіти і науки Черкаської облдержадміністрації про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та про відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший викладач».

                   2. Відповідає займаній посаді керівника фізичного виховання .

 

4.Слухали: про атестацію педагогічних працівників ВСП Тальнівський будівельно – економічний коледж Уманського НУС:

             Горпинченка Віктора Володимировича, викладача спеціальних дисциплін.

Вирішили: Відповідає займаній посаді викладача спеціальних дисциплін.

                     За результатами атестації порушити клопотання перед атестаційною комісією  

             управлінні освіти і науки Черкаської облдержадміністрації про відповідність  

             раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

 

5.Слухали: про атестацію педагогічних працівників ВСП Тальнівський будівельно – економічний коледж Уманського НУС:

             Даценка Олега Івановича, викладача спеціальних дисциплін.

Вирішили: Відповідає займаній посаді викладача спеціальних дисциплін.

                     За результатами атестації порушити клопотання перед атестаційною комісією  

             управлінні освіти і науки Черкаської облдержадміністрації про відповідність  

             раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

 

 

6.Слухали: про атестацію педагогічних працівників ВСП Тальнівський будівельно – економічний коледж Уманського НУС:

           Топтуна Владислава Вікторовича, викладача фізичного виховання.

Вирішили: Відповідає займаній посаді викладача фізичного виховання.

                     За результатами атестації порушити клопотання перед атестаційною комісією  

             управлінні освіти і науки Черкаської облдержадміністрації про присвоєння    

             кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

 

7.Слухали: про атестацію педагогічних працівників ВСП Тальнівський будівельно – економічний коледж Уманського НУС:

             Просторука Віктора Володимировича, викладач безпеки життєдіяльності,

             вихователя гуртожитку.

Вирішили: 1.Відповідає займаній посаді викладача.                    

                     За результатами атестації підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст    

           першої категорії».

                     За результатами атестації порушити клопотання перед атестаційною комісією  

           управлінні освіти і науки Черкаської облдержадміністрації про підтвердження

           раніше присвоєного педагогічного звання «старший викладач».    

                    2.Відповідає займаній посаді вихователя гуртожитку.

 

8.Слухали: про атестацію педагогічних працівників ВСП Тальнівський будівельно – економічний коледж Уманського НУС:

             Кутової Олени Олександрівни, викладача економічних дисциплін.

Вирішили: Відповідає займаній посаді викладача.

                   За результатами атестації присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст

               першої категорії».

 

9.Слухали: про атестацію педагогічних працівників ВСП Тальнівський будівельно – економічний коледж Уманського НУС:

           Іванової Валентини Василівни, викладача економічних дисциплін.

Вирішили: Відповідає займаній посаді викладача..

                  За результатами атестації присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст

               першої категорії».

 

10.Слухали: про атестацію педагогічних працівників ВСП Тальнівський будівельно – економічний коледж Уманського НУС:

             Бойка Сергія Володимировича, викладача спеціальних дисциплін.

Вирішили: Відповідає займаній посаді викладача.

                     За результатами атестації присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст

           першої категорії».

 

11.Слухали: про атестацію педагогічних працівників ВСП Тальнівський будівельно – економічний коледж Уманського НУС:

             Булавки Олександра Івановича, викладача спеціальних дисциплін.

Вирішили: Відповідає займаній посаді викладача.

                     За результатами атестації присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст  

             першої категорії».

 

12.Слухали: про атестацію педагогічних працівників ВСП Тальнівський будівельно – економічний коледж Уманського НУС:

             Самардака Олександра Віталійовича, викладача спеціальних дисциплін.

Вирішили: Відповідає займаній посаді викладача.

                     За результатами атестації присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст

           першої категорії».

 

13.Слухали: про атестацію педагогічних працівників ВСП Тальнівський будівельно – економічний коледж Уманського НУС:

             Дедкової Олени Олександрівни, викладача економічних дисциплін.

Вирішили: Відповідає займаній посаді викладача.

                     За результатами атестації присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст

             другої категорії».

 

14.Слухали: про атестацію педагогічних працівників ВСП Тальнівський будівельно – економічний коледж Уманського НУС:

             Бабій Ірини Сергіївни, викладача економічних дисциплін.

Вирішили: Відповідає займаній посаді викладача.

                     За результатами атестації присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст

             другої категорії».

 

        

 

Голова атестаційної комісії:                                       А.М.Андрющенко

Секретар:                                                                                   Н.О.Копійченко

 

Оригінали підписали: Левченко А.В.,Даценко Т.А., Соколенко С.В., Міхеєва Я.В.,

                                     Міняйло О.О.,Горденко Л.П., Горпинченко В.В.,

                                       О.І.Даценко О.О.Кутова, Н.В., Піддубна О.В.